Hirdetmény

Nyomtatóbarát változat

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

 

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízi létesítményekre) az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

 

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt, a 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kér.

 

Az eljárás illetékmentes.

Jegyző hatáskörébe tartozó fennmaradási engedélyezés feltételei:

–maximum évi 500m3 vízkivétel,
– a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
– a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
– a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Létesítési és üzemeltetési engedélyek kiadása a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik!

 

 

A fennmaradási engedély vagy megszűntetés iránti kérelem nyomtatvány személyesen kérhető a Mádi Polgármesteri Hivatalban vagy az alább linkről letölthető:

Fennmaradási engedély

Megszüntetési engedély