Mádinfó

Hirdetmény

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

 

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízi létesítményekre) az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

 

Felhívás

FELHÍVÁS

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE !

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet értelmében nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. 

 

Hirdetmény

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSE

TISZTELT LAKOSSÁG !

 

A téli fűtési költségek csökkentéséhez a rászorulók az idei évben is igénybe vehetik a szociális célú tűzifa támogatást.

A papír alapú kérelmeket 2018. december 31. napjáig folyamatosan lehet benyújtani a Mádi Polgármestreri Hivatalban.

Oldalak