Pályázati felhívás | Mád honlapja

Pályázati felhívás

Nyomtatóbarát változat

Mád Község Polgármestere

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése

alapján pályázatot hirdet a

Mádi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

a vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: B.A.Z. megye, 3909 Mád, Rákóczi utca 50. sz.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1-3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·         Magyar állampolgárság,

·         cselekvőképesség,

·         büntetlen előélet,

·         egyetem, igazgatásszervezői, állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

·         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·         közigazgatásban szerzett 2 éves szakmai tapasztalat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Gyakorlott szintű MS-Office (irodai alkalmazások)

·         10 km-en belüli állandó lakcím

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény

·         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

·         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. 10.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 07. 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatárka József polgármester nyújt a 06 20 937 4022-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Mádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3909 Mád, Rákóczi utca 50.).

·         Személyesen: Tatárka József polgármester B.A.Z. megye, 3909 Mád, Rákóczi u. 50.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 08.30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:  www.mad.info.hu