Szociális célú tűzifa iránti kérelem

Nyomtatóbarát változat

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS FELTÉTELEIRŐL

 

A 2021. évi fűtési időszakban újra igénylehető a szociális tűzifa támogatás. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet Mád közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó állampolgárokra terjed ki.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakhatási települési támogatásra jogosult, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőket.

A támogatást igényelheti továbbá

 

  1. akinek a családben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft),
  2. egyedül élő esetében a 320 %-át (91.200 Ft).

 

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A kérelmet 2021. november 1-től 2022. január 15-ig folyamatosan lehet benyújtani a Mádi Polgármesteri Hivatalban.

A kérelem nyomtatvány elérhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető innen: Szociális célú tűzifa iránti kérelem 

 

                                                                                  Mád Község Önkormányzata

Tűzifa rendelet 2021