Adónyomtatványok

Nyomtatóbarát változat

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről

Bevallás az előrehozott helyi adóról

Bevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység

Adóbevallás idegenforgalmi adóról

Adatbejelentés gépjárműadóról

Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről

Kérelem túlfizetés rendezéséhez

Kérelem hatósági igazolás kiadásához

Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Meghatalmazás

Nyilatkozat adómentesség

Talajterhelési díj nyomtatvány

Építményadó adatbejelentés

HIPA adóelőleg módosítási kérelem

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket 2018. január 1-jétől hivatalos ügyeit nem csak papír alapon, hanem elektronikus formában is elintézheti.

Az ügyindításhoz szükséges nyomtatványok űrlapjai elérhetők az elektronikus ügyintézési portálon (Önkormányzati Hivatali Portál): https://ohp-20.asp.lgov.hu.

 

Az elektronikus ügyintézés szabályozásának kiemelt jellemzői, céljai

 

Az önkormányzati ASP szolgáltatás bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatokra vonatkozóan is kötelezően a napi működési gyakorlat részévé válnak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv., Eüsztv) rendelkezései.

A törvény 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed.

 

Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé. Természetes személy ugyanakkor csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

A gazdálkodó szervetek az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek, míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.

 

Önkormányzati hivatali portál

 

A Portál a természetes és nem természetes személyek számára biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget. A Portál bárki számára elérhető (az alábbi linken: https://ohp-20.asp.lgov.hu), azonban tényleges elektronikus ügyintézési funkciói elektronikus azonosításhoz kötöttek.

A Portál funkciói:

  • Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti.
    • online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni postai) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás),
    • online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azonosítását igényli),
    • a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is elérhet, azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz tartozó strukturált űrlap.
  • Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is (az ügyfél azonosítását igényli),
  • Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli)

https://ohp-20.asp.lgov.hu