Településképi kérelem nyomtatvány

Nyomtatóbarát változat

Településképi vélemény kérelem

 

Településképi véleményezési eljárás

Mád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletében foglaltak szerint a polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz településképi véleményt ad.

 

A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) az Önkormányzat közigazgatási területén

  • jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,
  • jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,
  • reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki, illetve
  • meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja.

 

A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető:     http://www.mad.info.hu/sites/default/files/files/mad_telepuleskep.pdf

 

 

A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott (személyesen, vagy postán) – papíralapú – bejelentésre indul.

 

Kérelem nyomtatvány letölthető: http://www.mad.info.hu/onkormanyzat/telepuleskepi-kerelem-nyomtatvany

 

 

A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. A digitális adathordozón benyújtott dokumentáció pdf; jpg; file formátumú lehet.

A polgármester településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő.

Ügyintézési határidő: 8 nap