Hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentesség iránti kérelem

Nyomtatóbarát változat

Kérelem letölthető innen

 

FELHÍVÁS

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE !

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet értelmében nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. 

 

A díjfizetés mentesítéséhez az önkormányzat jegyzője állít ki igazolást, mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést.

 

A kiállított igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző  minden év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a közszolgáltató felé.

 

Az igazolás kiadásához szükséges kérelem nyomtatvány benyújtási határideje: 2021. december 15.

 

A nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban vagy az alábbi linken letölthető: https://www.mad.info.hu/onkormanyzat/ugyintezes

 

A kitöltött és aláírt kérelem nyomtatvány elektronikusan beküldhető a madtitkarsag@gmail.com e-mail címre.