Tanulmányok

Printer-friendly version

 

 

Az utas könyve (1936.)

Forrás: Az utas könyve. Budapest, 1936

Vinnai Zsuzsa: Tanulmányok, adatok és adalékok Mád történetéhez

Rendhagyó kötetet nyújt át a lokálpatrióta szerzõgárda az Olvasó kezébe.
Munkánkat ajánljuk a jelen mádiaknak, a Mádról elszármazottaknak és mindazoknak, akik szeretnének Mád történetével, kultúrtörténetével, régészeti emlékeivel, néprajzával, gazdasági életével, geológiájával és természeti adottságaival - a kötet adta lehetõségeken belül - megismerkedni.
© Vinnai Zsuzsa, 2001.